Quy cách chuẩn khi in danh thiếp, tờ rơi

 

  4/27/2016 3:52:06 PM

In Hợp Thành lưu ý về quy cách chuẩn với quý khách hàng khi gửi file thiết kế chuẩn trong in ấn danh thiếp, tờ rơi (a5, a4, a3)

- Về kích thước:

- Với những bài in hợp bản, màu sắc có thể khác so với file thiết kế.

- Về màu sắc: 

        + Màu sắc khi thiết kế phải dựa trên Pantone màu, không dựa trên màu của màn hình Desktop để so sánh với bài in.

        + In offset sử dụng hệ màu CMYK, nên tất cả các file thiết kế yêu cầu chuyển về hệ 4 màu CMYK không sử dụng hệ màu

            RGB để tránh trường hợp biến dạng hình ảnh và lệch màu quá nhiều.

- Về font chữ:

          + Toàn bộ Font chữ phải được Convert thành Outline, tránh trường hợp sai font sai chính tả