Hướng dẫn xuất file hình trong illustrator

 

  4/8/2016 10:34:21 AM

Bài viết hướng dẫn bạn cần xuất 1 hình ảnh hay 1 vùng chọn bất kỳ trong illustrator. Hãy cùng thực hiện từng bước nhé.